دسته بندي اخبار 
اعلام آغاز به كار پروژه راهبری معماری سازمانی شركت های توزیع نیروی برق كشور
کد خبر : ۳۱۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ 
۱۱:۱۲
اعلام آغاز به كار پروژه راهبری معماری سازمانی شركت های توزیع نیروی برق كشور

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0